Yleistä

Alla olevissa kuvissa näytetään auringon pinnalla olevat magneettisesti aktiiviset alueet Stereo A- ja SDO-satelliittien sekä maanpäällisten havaintoverkostojen (esim. GONG) havaintojen perusteella. Havainnot perustuvat yhdistelmiin eri tekniikoista. Yksi olennaisen tärkeä tekniikka on helioseismologia, joka tutkii ääniaaltojen heijastumista auringon lävitse sen maahan näkymättömältä puolelta. Joidenkin kuvien sivuilla sekä alareunassa näkyvissä asteikoissa nolla tarkoittaa maasta katsottuna auringon pinnan keskipistettä. Maahan näkyy melko tarkalleen alareunan asteikon (pituuspiiri) alue väliltä -90... 90 astetta sekä pystysuuntaisten asteikkojen koko alue.

EUVI/AIA 195 Aktiiviset alueet näkyvät ympäristöään kirkkaampina. Oikeassa reunassa oleva alue väliltä n. 90-170 astetta on musta, koska Stereo B-satelliitti on rikki, eikä siltä alueelta näin ollen saada mittauksia.
Calibrated Farside Map Kalibroitu kartta. Farside tarkoittaa maahan näkymätöntä aluetta, kun taas Earthside näkyy maahan. Kuvassa toisinaan punaisella ympyröidyt alueet tulevat näkymään vähintään 70% todennäköisyydellä myös silloin, kun alue on kääntynyt maata kohti. Kuvan lähde GONG.
Composite Map Siniharmaa alue kuvan reunoilla esittää auringon maahan näkyvän osan magneettikenttää. Kuvan kellertävä alue esittää maahan näkymättömän osan seismistä karttaa. Tummat kohdat seismisessä kartassa viittaavat voimakkaampaan alueseen magneettikentässä. Kartassa käytetty projektio ei ole aivan sama kuin ylempänä olevassa kalibroidussa kartassa. Kuvan lähde SDO/HMI.
AR Map Tumman sininen alue esittää auringon maahan näkymätöntä osaa, jossa mahdollisesti sijaitsevat voimakkaat magneettisesti aktiiviset alueet näkyvät kartassa punaisella.

Stereo A-kuvat

Seuraavat kuvat ovat Stereo A-satelliitin julkaistuja kuvia eri aallonpituuksilta (huom. kaikki kuvat eivät aina ole samalta päivältä). Satelliitin sijainnista kiertoradalla johtuen kuvien keskipisteen vasemmalla puolella olevat alueet eivät näy kuvaushetkellä maahan, oikealla puolella olevat näkyvät maasta katsottuna auringon keskipisteen vasemmalla puolella. Lyhenne EUVI tulee sanoista Extreme Ultraviolet Image, eli kuvat on otettu erittäin pienillä aallonpituuksilla (ultraviolettialueella). Kuvien värit on lisätty jälkikäteen, eivätkä ne vastaa todellisuutta.

EUVI 171 Å
EUVI 195 Å
EUVI 284 Å
EUVI 304 Å
Koronagrafi 2